www
   
   

 

 

ONZE VRIJDHEDEN VERDEDIGEN !

Onlangs vond in het Vlaams Parlement een colloquium plaats rond het thema vrijheid met al gasspreker Geert Wilders. Het was een groot succes met meer dan 600 genodigden. Het thema van de avond was vrijheid. De Europese beschaving kent een vrijheid van denken, spreken en doen - die uniek is in de wereldgeschiedenis. Die vrijheid, waarvoor vele offers werden gebracht, is niet alleen een kostbaar, maar ook een kwetsbaar goed.
doen - die uniek is in de wereldgeschiedenis. Die vrijheid, waarvoor vele offers werden gebracht, is niet alleen een kostbaar, maar ook een kwetsbaar goed.

In de inleiding schetste Chris Janssens de vier bedreigingen van de onze vrijheid.
1) De Belgische constructie die de fundamentele vrijheid van de Vlamingen om de eigen toekomst te bepalen, aan banden legt.
2) De EU die evolueert naar een superstaat, een België in het groot.
3) De massa-immigratie – en de daaruit voortvloeiende islamisering – die maakt dat bepaalde Westerse principes en verworvenheden langzaam, maar zeker op de helling worden gezet.
4) De lichtzinnige ‘Weg met ons’-mentaliteit en de politieke correctheid met haar denk- en spreekverboden.

Als 2e spreker was juriste en doctor Machteld Zee uitgenodigd, zij gaf een kritische blik op de shariarechtbanken. “Terwijl in Europa de laatste decennia het burgerlijk recht is aangepast om rechtsgelijkheid en vrijheid te faciliteren, worden moslima’s onder leiding van islamisten en multiculturalisten een theocratisch rechtsstelsel ingezogen waarin hun afhankelijkheid van de man centraal staat.”

Voorzitter van de PVV en gastspreker van de avond Geert Wilders, voorzitter van de noemde de opkomst van partijen zoals de PVV en het Front National, en de wederopstanding van het Vlaams Belang, een teken van de tijd: “Het establishment trekt het niet meer. Ze vallen zonder benzine, hun tank is leeg.” We beleven historische tijden, aldus Wilders: “Dit gaat niet langer om een economisch probleem. Een gat in de begroting kun je dichten. Dit gaat om existentiële vragen. Bestaat Nederland, bestaat Vlaanderen nog over tien jaar zoals we het nu kennen? Zullen onze dochters hier dan nog in vrijheid leven?” Waakzaamheid is geboden, aldus nog Wilders, want “de islam verovert en onderwerpt. Hij staat haaks op de vrijheid die wij koesteren. Ga je daar niet tegenin, dan krijg je Molenbeek, jullie eigen Gazastrook in het hart van West-Europa.”

In het slotwoord wees Tom Van Grieken naar het belang van vrijheid en dat dit in de toekomst enkel nog een thema wordt dat op de agenda zal blijven staan. “Net zoals vrijheid onlosmakelijk deel uitmaakt van onze identiteit, moet een volk de vrijheid hebben om grenzen te stellen teneinde zijn identiteit, zijn vrijheden en verworvenheden veilig te stellen.” “Elk volk heeft het onvervreemdbare recht op een eigen huis, op een plaats waar het zich veilig en werkelijk thuis kan voelen. Dat huis is – zeker in tijden van voortschrijdende globalisering – de natiestaat”

Herbekijk hier het colloquium.

Lees hier de volledige speech van Geert Wilders

Isabelle Huysmans


GEMEENTERAAD
De eerstvolgende gemeenteraad is op maandag 24 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1. 
terug naar boven